Теоретично обучение

Теоретичното обучение се провежда от квалифицирани преподаватели и включва:

  • Модул "Общо устройство на автомобила"

  • Модул "Безопасност на движението по пътищата"

Обучението се провежда в учебен кабинет на автошколата, който се намира на адрес гр. Пловдив, ул. "Колю Фичето" 7А, ет. 1, кабинет 8.

Контакти

  • гр. Пловдив, ул. "Колю Фичето" 7А
    Офис център "Север", ет. 1, офис 8

  • 0894 / 63 93 27