ДОКУМЕНТИ

Необходими документи

За издаване на СУМПС

  • Документ за самоличност - лична карта или паспорт
  • Документ за завършено най-малко основно образование (оригинал и 2 копия), а в случай, че образованието е завършено в чужда държава – удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003 г. на МОН (оригинал и 2 копия)
  • Kарта за медицински преглед на водач на МПС (издава се от лекар)
  • Свидетелство за завършен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС (оригинал и копие)

Контакти

  • гр. Пловдив, ул. "Колю Фичето" 7А
    Офис център "Север", ет. 1, офис 8

  • 0894 / 63 93 27