jnhbgfd

Курс към БЧК

Съгласно нормативните изисквания, всеки кандидат-водач на МПС трябва да премине основен курс за оказване на първа долекарска помощ. Курсът се организира от Българският Червен Кръст и обучава кандидатите за водачи на МПС от цялата страна. Същинското обучение се провежда в рамките на 8 учебни часа. Всеки курсист получава учебно ръководство, а лектор с нагледни примери върху манекен, демонстрира най-важните животоспасяващи манипулации за оказване на неотложната долекарска помощ при възникнали пътнотранспортни произшествия. На обучаемите се прожектират и кратки филми с акцент върху най-важните моменти предмет на обучението.

IMG_2048

Курсът е предназначен за  кандидат-водачи на МПС и може да бъде посетен преди, по време или след основния шофьорски курс за управление на МПС. На курсистите, които успешно са преминали курса се издава удостоверение с валидност за 5 години, което важи в рамките на Европейския съюз. 

Удостоверението от БЧК за успешно преминат курс за оказване на първа долекарска помощ е документ, който задължително трябва да  представите пред органите на КАТ. Той се изисква преди да бъде издадена шофьорската Ви книжка за управление на моторно превозно средство

Контакти: ул. „Стойчо Мушанов“ №48  
Тел.: 032 62 71 63 ; 02 81 64 700

Контакти

  • гр. Пловдив, ул. "Колю Фичето" 7А
    Офис център "Север", ет. 1, офис 8

  • 0894 / 63 93 27