Информация

ВАЖНО ЗА КУРСА:

ШОФЬОРСКИТЕ КУРСОВЕ СЕ ОРГАНИЗИРАТ В ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН (ПОНЕДЕЛНИК) НА ВСЯКА ЧЕТНА СЕДМИЦА ОТ ГОДИНАТА. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕ Е ПРИБЛИЗИТЕЛНО ДВА МЕСЕЦА, КАТО ЖЕЛАНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНОСТТА И ИНИЦИАТИВНОСТТА НА КУРСИСТА СА ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ. 

​ЗА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ШОФЬОРСКИЯ КУРС, ВИЕ ТРЯБВА: 

ДА СТЕ НА ВЪЗРАСТ ПОНЕ 17 ГОДИНИ И 9 МЕСЕЦА
ДА СТЕ ЗАВЪРШИЛИ НАЙ-МАЛКО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ДА ОТГОВАРЯТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯТА В (МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ОТ ЛИчен лекар за категория B)
ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ДВА БРОЯ СНИМКИ ПАСПОРТЕН ФОРМАТ
ПОПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ИНСТРУКТОРА

Документи необходими по време на провеждането на курса:

Лична карта или Паспорт

На изпит не се допускат лица, чийто документ за самоличност е с изтекъл срок на валидност!!!


ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:

  • Документ за самоличност – лична карта или паспорт
  • Документ за завършено най-малко основно образование (оригинал и 2 копия), а в случай, че образованието е завършено в чужда държава – удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003 г. на МОН (оригинал и 2 копия)
  • Kарта за медицински преглед на водач на МПС (издава се от лекар)
  • Свидетелство за завършен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС (оригинал и копие)

    ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ (БЧК)

    Съгласно нормативните изисквания, всеки кандидат-водач на МПС трябва да премине основен курс за оказване на първа долекарска помощ. Курсът се организира от Българският Червен кръст и обучава кандидатите за водачи на МПС от цялата страна по програма, която е сертифицирана със знака за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция /ЕFAC/. Същинското обучение се провежда в рамките на 8 учебни часа. Всеки курсист получава учебно ръководство, а лектор с нагледни примери върху манекен, демонстрира най-важните животоспасяващи манипулации за оказване на неотложната долекарска помощ при възникнали пътнотранспортни произшествия. На обучаемите се прожектират и кратки филми с акцент върху най-важните моменти предмет на обучението. Курсът е предназначен за  кандидат-водачи на МПС и може да бъде посетен преди, по време или след основния шофьорски курс за управление на МПС. На курсистите, които успешно са преминали курса се издава удостоверение с валидност за 5 години, което важи в рамките на Европейския съюз. 
    Удостоверението от БЧК за успешно преминат курс за оказване на първа долекарска помощ е документ, който задължително трябва да  представите пред органите на КАТ. Той се изисква преди да бъде издадена шофьорската Ви книжка за управление на моторно превозно средство

 

Контакти

гр.Пловдив

Офис Център “Север”

ул. “Колю Фичето” 7А,

ет.1, Офис 8

Автошкола “Индипендънт”

Телефон: 0894/ 63 93 27


Scroll Up