Изпити

Теоретичен и практически

Теоретичен изпит

Практически изпит

Да, след приключване на теоретичното обучение всеки кандидат полага вътрешен теоретичен изпит.
След успешното му преминаване, кандидатът получава право за явяване на изпит пред Изпълнителна агенция Автомобилна администрация (ДАИ).
Всеки изпитен тест съдържа 45 въпроса.
Максималната продължителност за работа е 40 минути.
Максималният брой точки на теоретичния изпит е 97.
Изпитът е успешен тогава, когато кандидатът е отговорил на въпроси, носещи му най-малко 87 точки.
Да, при завършване на задължителното практическо обучение от 31 часа се провежда вътрешен практически изпит.
При оценка "НЕ", курсистът е длъжен да вземе 4 допълнителни часа по кормуване и отново да се яви на външен изпит.
Основни грешки са всички неправилни действия, породени от липсата на знания и умения.
За второстепенни грешки се считат правилни, но неточни действия, породени от недостатъчната тренираност на изпитвания. За основна грешка се начисляват 3 наказателни точки, а за второстепенна 1 наказателна точка.
Оценка "ДА" се поставя при не повече от 9 наказателни точки.

- когато изпитваният не спре на пътен знак Б2 / STOP /
- когато изпитваният навлезе при забраняваш знак на светофара или регулировчика
- когато изпитваният навлезе срещу движението на пътен възел или път с еднопосочно движение
- при намеса на комисията, когато действията на изпитвания са опасни за другите участници в движението
- при допускане на ПТП

Контакти

  • гр. Пловдив, ул. "Колю Фичето" 7А
    Офис център "Север", ет. 1, офис 8

  • 0894 / 63 93 27