За курса

Форма на обучение

Шофьорският курс се състои от два модула на обучение – теоретичен и практически


 

Теоретично обучение

Теорeтичното обучение се провежда в учебен кабинет от квалифицирани преподаватели и включва:
Модул „Общо устройство на автомобила“
Модул „Безопасност на движението по пътищата“
 Обучението се провежда в учебен кабинет на автошколата, който се намира на адрес: гр.Пловдив, ул.”Колю Фичето”, 7А, ет.1, кабинет 8

 

 

Практическо обучение

Практическото обучение се провежда индивидуално в учебен автомобил Шкода Фабия (дизел) и включва 31 учебни часа от модул “Управление на МПС”
 Графикът за практическото обучение е съобразен изцяло с Вашето свободно време!

 


Изпити

Теоритични изпити

След приключване на теоретичното обучение всеки кандидат полага вътрешен теоретичен изпит, като успешното му преминаване дава право за явяване на изпит пред Изпълнителна агенция Автомобилна администрация (ДАИ).
Всеки изпитен тест съдържа 45 въпроса, като максималният  брой на точките е 97, а продължителността на работа е 40 минути.
Изпитът е успешен, тогава когато кандидатът е отговорил на въпроси, носещи му най-малко 87 точки.

 

 

Практически изпити

 • При завършване на задължителното практическо обучение от 31 часа, се провежда вътрешен практически изпит  в автошколата. При получаване на оценка „ДА“ , курсистът се допуска до явяване на  практически изпит пред ДАИ. При оценка „НЕ“, курсистът е длъжен да вземе 4 допълнителни часа по кормуване и отново да се яви на вътрешен изпит.
 • Практическият изпит (кормуване) представлява управление на МПС в градски условия пред изпитна комисия, като изпитният маршрут се определя от председателя на комисията, който по време на управлението своевременно уведомява курсиста за промяна  посоката на движение.
 • При оценяването на практическия изпит се отбелязват два вида грешки:  основни и второстепенни
 • Основни грешки са всички неправилни действия, породени от липсата на знания и умения. За второстепенни грешки се считат правилни, но неточни действия, породени от недостатъчната тренираност на изпитвания.За основна грешка се начисляват 3 наказателни точки, а за второстепенна 1 наказателна точка.Оценка „ДА“ се поставя при не повече от 9 наказателни точки.
 • Изпитът се прекратява и се поставят 10 наказателни точки когато:
  – изпитваният не спре на пътен знак Б2 /STOP/
  – изпитваният навлезе при забраняващ знак на светофара или регулировчика
  – изпитваният навлезе срещу движението на пътен възел или път с еднопосочно движение
  – при намеса на комисията, когато действията на изпитвания са опасни за другите участници в движението
  – при допускане на ПТП В случаите когато курсистът не е издържал практическия изпит пред ДАИ, преди повторно явяване на изпит е необходимо да вземе допълнително часове по практика
Контакти

гр.Пловдив

Офис Център “Север”

ул. “Колю Фичето” 7А,

ет.1, Офис 8

Автошкола “Индипендънт”

Телефон: 0894/ 63 93 27


Scroll Up